Rejsy morskie i śródlądowe, szkolenia żeglarskie, patenty i certyfikaty.

certyfikaty src  UKE i RYA

Zapoznaj się z informacjami o certyfikatach radiooperatora dla żeglarzy. Z przewodnika dowiesz się, do czego mogą ci się przydać i jakie są wymagania, aby je zdobyć.

ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU (SRC) oraz ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA ŁĄCZNOŚCI DALEKIEGO ZASIĘGU (LRC) - świadectwa wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - organ regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Świadectwo jest wymagane do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS (Safety od Life at Sea), na obszarze morza A1.

Jest ważne bezterminowo.

Aby uzyskać uprawnienia należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, składający się z części teoretycznej (pytania zamknięte) oraz praktycznej obsługi przyrządu.

Podstawą do organizacji sesji egzaminacyjnych jest harmonogram sesji, ustalany raz do roku przez Prezesa UKE.

Zapisy na egzaminy: LRC, SRC, IWC i VHF, odbywają się wyłącznie poprzez stronę internetową: https://egzaminy.uke.gov.pl

Zapisy na sesje egzaminacyjne możliwe są minimum 14 dni przed terminem sesji.

Czas oczekiwania na dokument to około 30 dni kalendarzowych.

 

MARITIME RADIO OPERATOR CERTIFICATE OF COMPETENCE SRC - licencja wydawana przez brytyjską organizację Royal Yachting Association

Egzamin na licencję brytyjską jest przeprowadzany w dniu kursu. Kurs jest obowiązkowy.

Świadectwo również jest ważne bezterminowo.

Czas oczekiwania na dokument to około 4-6 tygodni.

Wskazana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i wyżej.


Świadectwo SRC (Short Range Certificate) przyda Ci się, gdy:

  • chcesz pływać po wodach morskich  (zarówno licencja polska jak i brytyjska są akceptowalne na całym świecie!)
  • chcesz w przyszłości sam organizować rejsy dla siebie i znajomych po morzach i oceanach
  • chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo wiedząc, jak posługiwać się radiem z przystawką DSC 
  • chcesz umieć odebrać i nadać komunikaty radiowe

Wymagania

  • ogólna znajomość działania i umiejętność obsługi podsystemów i urządzeń radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1
  • znajomość przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF
  • znajomość procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu
  • podstawowa znajomość zwrotów z języka angielskiego stosowanych w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF

Koszty i potrzebne dokumenty (UKE)

SRC - ukończone 15 lat            LRC - ukończone 18 lat

Potrzebne dokumenty:
Wypełniony wniosek, 2 aktualne zdjęcia, kopia dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa  
Opłata za egzamin/wydanie:
Opłata za egzamin wynosi 100 zł . Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50 zł. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 25 zł 

Koszty i potrzebne dokumenty (RYA)

SRC - ukończone 16 lat

Potrzebne dokumenty:
Wypełniona karta uczestnictwa,  1 aktualne zdjęcie, dowód osobisty 
Opłata za egzamin/wydanie:
Opłata za egzamin i wydanie dokumentu wynosi około 60 funtów + obowiązkowy podręcznik


Harmonogram sesji egzaminacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Ten certyfikat możesz zdobyć na szkoleniach: